Köpvillkor

Försäljnings- och leveransvillkoren gäller för alla produkter, tjänster och utbildningar från Eickemeyer Medicinteknik för veterinärer ApS. Villkoren är ömsesidigt bindande för Eickemeyer Medicinteknik för veterinärer ApS och köparen, såvida inget annat har avtalats skriftligen.

1. Priser

Alla priser anges i svenska kronor eller euro och är exklusive moms. Varor faktureras till det gällande priset på dagen för leverans till kunden. Eickemeyer Medicinteknik för veterinärer ApS förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande till köparen och ansvarar inte för tryckfel eller prisändringar.

2. Leverans

Leverans i Danmark: sker till köparens adress i Danmark inom 48 timmar (vissa öar kan vara undantagna). Varor som finns i lager skickas samma dag, förutsatt att beställningen mottas av Eickemeyer Medicinteknik ApS före kl. 14:00. Vid expressleverans kan leverans ske inom 24 timmar mot extra fraktkostnad. För varor som finns på det danska lagret kan leverans avtalas att ske före kl. 10:00 eller före kl. 12:00.
Leverans i Sverige: sker till köparens adress i Sverige inom 72 timmar (vissa öar kan vara undantagna). Varor som finns i lager skickas samma dag, förutsatt att beställningen mottas av Eickemeyer Medicinteknik ApS före kl. 14:00. Vid expressleverans kan leverans ske inom 48 timmar mot extra fraktkostnad. För varor som finns på det danska lagret kan leverans avtalas att ske före kl. 10:00 eller före kl. 12:00.

Eventuella klagomål på utebliven leverans måste göras senast 7 dagar efter förväntad leverans. Skador på eller bristfälliga varor måste anmälas skriftligen inom 24 timmar efter mottagandet.

3. Frakt

Fraktfri leverans till adresser i Sverige förutsätter ett köp på minst 2.500,00 svenska kronor exklusive moms. För beställningar med leverans i Sverige under 2.500,00 svenska kronor tillkommer en fraktkostnad på 195,00 svenska kronor. Expressleveranser kan ordnas efter individuell överenskommelse. För fraktkostnader utanför Sverige, vänligen kontakta oss.

4. Kurser

Vid avbokning mindre än 30 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift motsvarande 50 % av kurspriset. Om platsen kan ersättas av en annan deltagare från väntelistan kan avbokning ske utan kostnad. Vid avbokning samma dag debiteras en avbokningsavgift på 75 % av kurspriset. Köparen är alltid välkommen att skicka en kollega istället - namnändring på kursdeltagare sker utan kostnad.

Vid öppet hus, fackdagar och andra kurser där deltagande är gratis, debiteras en "no-show-avgift" på 750,00 danska kronor om du inte dyker upp utan att avboka senast 7 dagar innan.

På in-house kurser kan all personal på den berörda kliniken delta. Om det finns personal från andra kliniker närvarande under in-house kursen faktureras den eller de kliniker som deltar på kursen för en in-house kurs.

5. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren är löpande månad + 20 dagar. Vid överskridande av betalningstiden debiteras avgifter och ränta (2 % per påbörjad 30 dagar).

6. Retur av varor

Varor kan returneras inom 14 dagar efter köpet. Om du vill returnera en produkt, kontakta vår kundtjänst. Namn, adress, kundnummer och fakturanummer måste följa med varje retur. En administrationsavgift på upp till 20 % av fakturabeloppet (maximalt 2 400 danska kronor) kan förväntas på alla returneringar. Returrätten gäller inte för programvara, specialbeställda varor eller specialtillverkade varor. När returrätten har upphört eller gått ut krediteras inte varorna.

7. Produktspecifikationer

All produktinformation, inklusive information om vikt, tekniska data och allmän beskrivning av produkten, är vägledande. Eickemeyer Medicinteknik för veterinärer ApS förbehåller sig rätten att korrigera texter och annat som kan ge upphov till missförstånd.

8. Krav

Alla varor förblir Eickemeyer Medicinteknik för Veterinärer ApS egendom tills full betalning har erhållits. Risken för förlust eller skada på varorna är köparens ansvar från det att varan har mottagits och accepterats av köparen.

9. Försäkring och risk

När varan har mottagits och accepterats är försäkring och risk köparens ansvar. Eickemeyer Medicinteknik för veterinärer ApS ansvarar inte för felaktig användning eller felaktigt bruk av varor.

10. Garanti

Om inget annat anges är garantiperioden 1 år.

11. Skadestånd/indirekta förluster

Eickemeyer Medicinteknik ApS ansvar för skadestånd omfattar endast köparens direkta förluster, medan indirekta förluster och följdskador, inklusive men inte begränsat till driftsförluster, ökade driftskostnader, förlorad vinst eller förlust av data, inte ersätts.

12. Force majeure

Parternas skyldigheter enligt avtalet skjuts upp vid force majeure, vilket innebär omständigheter utanför parternas kontroll.

13. Tvister

Avtalet omfattas av dansk lag.